Haya Boshart

Klinische psychologie – VUB 2013

In 2007 ging ik van start met mijn studies Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Tijdens mijn opleiding werd ik geïnspireerd door het systeemtherapeutisch denken. Mijn eigen aanpak is grotendeels gestoeld op de systemische methodieken, denkwijzen en handelingen, in combinatie met ‘best practices’ uit de gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en experiëntiële therapie.

Ik geloof heel sterk in het werken op maat van elke cliënt en het systeem waarin deze cliënt leeft en functioneert.

Haya Boshart klinisch psycholoog Schilde

Sinds 2012 sta ik in het werkveld, waar ik mijn systeemtherapeutisch denkkader omzet in praktische methodieken om met mensen aan de slag te gaan. Ik heb een professionele achtergrond in diverse sectoren van de hulpverlening, zoals de hulpverlening aan gezinnen binnen het kader van de Bijzondere Jeugdzorg, begeleiding rond traumaverwerking bij oorlogsslachtoffers en voormalig kindsoldaten, omgaan met chronische ziektes, palliatieve begeleiding, multiculturele hulpverlening, begeleiding in kader van intrafamiliaal geweld, verslaving, depressie en zingeving etc.

Naast mijn praktijk ben ik ook werkzaam in het AZ Voorkempen in Malle, waar ik psychologische begeleiding geef aan patiënten en hun gezinnen.

Ik ben erkend Psycholoog bij de Psychologencomissie van België en beschik over een visum.